Pomoc pre Depaul Ukrajina

Vaša finančná pomoc nám pomôže zabezpečiť základnú pomoc : balíky s potravinami, materiálny a zdravotný materiál pre ľudí v núdzi vo viacerých častiach Ukrajiny. 

V spolupráci s Depaul Ukrajina náš humanitárny tím poslal na Ukrajinu viac ako 3433 ton pomoci. Každý jeden týždeň tak môžeme pomáhať viac ako 3000 ľuďom žijúcich v krytoch, pivniciach či svojich zničených domovoch.

V mene našich priateľov a susedov, ĎAKUJEME!