Darujte bezpečie

Denne sme tu pre viac než 300 ľudí bez domova. Pomáhame im v teréne, v našej ošetrovni v centre mesta, v útulkoch pre chorých ale i najväčšej nízkoprahovej nocľahárni v strednej Európe. Sami to však nezvládneme. Približne 40% z nášho celkového rozpočtu si musíme hradiť sami. Pomôžte nám tak vydržať v našej dennej službe. S vašou podporou dokážeme:

- zakúpiť zdravotnícky materiál do našich zariadení

- dokúpiť hygienické a čistiace prostriedky

- pokryť náklady na jedlo pre desiatky ľudí v našich útulkoch

a mnoho mnoho ďalšieho

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
30€
50€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.