Darujte bezpečie

Denne sme tu pre viac než 350 ľudí bez domova. Pomáhame im v teréne, v našej ošetrovni v centre mesta, v útulkoch pre chorých ale i najväčšej nízkoprahovej nocľahárni v strednej Európe.

 

Sami to však nezvládneme. Približne 40% z nášho celkového rozpočtu si musíme hradiť sami. Pomôžte nám vydržať v našej dennej službe. S Vašou podporou dokážeme:

 

- zakúpiť jedlo pre desiatky ľudí v našich útulkoch, nocľahárni, dennom centre, teréne

- sprevádzať ľudí bez domova na ceste k dôstojnému bývaniu a integrácii

- pokryť náklady na prevádzku našej nocľahárne

- dokúpiť hygienické a čistiace prostriedky

- nakúpiť zdravotnícky materiál do našich zariadení

 

a veľa ďalšieho pre pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi.

 

Vďaka Vášmu daru môžeme pomáhať viac. Ďakujeme.

Jednorazovo
Mesačne
70€
50€
30€
50€
30€
20€
10€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.