Darujte, aby sa mali kde zohriať

Za vašich 9€ mesačne dokážeme poskytnúť ľuďom v núdzi útočisko v našej nocľahárni, kde dostanú teplú večeru, prístup k hygieni či sociálne poradenstvo. Rovnako nám však vaša podpora umožní i pravidelné testovanie, rozdánie rúšok a zvýšenie hygienických opatrení v našom zariadení. 

Za vašich 15€ mesačne podporíte posteľ v Útulku sv. Vincenta, kde môžu ľudia bez domova preležať zápaľ pľúc a zároveň im pomôžeme s vybavením dokladov a hľadaním práce.

Za vašich 29€ mesačne sa v Útulku sv. Lujzy postaráme o ľudí bez domova po vážnej operácii a pomôžeme im s nájdenám nového domova.