Darujte, aby sa mali kde zohriať

Ak to je čo len trochu možné, prosíme vás o pravidelnú pomoc. Tá je pre nás skutočne kľúčová. Ak by ste nás predsa len chceli podporiť jednorázovo, môžete využiť nasledujúce možnosti:

Za vašich 50€ dokážeme nakúpiť dezinfekčný a zdravotný materiál do našich zariadení.

Vašich 80€ nám pomôže v budovaní sociálneho bývania pre ľudí bez domova.