ULICA NIE JE DOMOV

Vaša podpora je určená predovšetkým pre ľudí na ulici. Pre túto marginalizovanú skupinu v Bratislave prevádzkuje naša organizácia nocľaháreň a útulky pre ťažko chorých, ako aj ošetrovňu. U nás nájdu nocľah, stravu, prístup k hygiene, šatstvu, sociálne poradenstvo a pre chorých aj celodenný pobyt a nevyhnutnú starostlivosť.

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
/m

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!