Ulica nie je domov

Ľudia bez domova sú ako my. Mnohí stratili zamestnanie, milovanú osobu alebo trpia vážnou chorobou. Depaul Slovensko sa snaží pomáhať všetkým, ktorí zostali na ulici. Pretože ulica nie je a pre nikoho nemôže byť domov.

Výška pravidelného daru / mesiac
/m